O NÁS

Vznik pionýrské skupiny Miloše Sýkory

Pionýrská skupina (dále jen PS) Miloše Sýkory vznikla v říjnu roku 1949 na Základní škole Březinova v Ostravě Zábřehu. Pionýrské oddíly měly na počátku 4 oddíly (hudební a recitační kroužek).
Ve školním roce 1951-52 si pionýři vedli dobře – největší zásluhu na tom měl s. Zdeněk Hlavatý. Hudební a recitační kroužek účinkoval na společných schůzkách na mnoha různých akcích, na které byli pozváni. V tomtéž roce byla pořízena nová skupinová vlajka, která nesla nápis: Pionýrská skupina Miloše Sýkory; Střední škola v Ostravě Zábřehu a na druhé straně byl znak a heslo pionýrů. Na konci školního roku měla skupina 59,9% pionýrů z žáků tamější školy.

( z kroniky ZDŠ Březinova)

Historie Pionýrské skupiny Miloše Sýkory, Jak si jí pamatuje služebně nejstarší aktivní pionýr Tomáš „Kozel“ Podola.

V roce 1979, v září, jsem přestoupil na ZŠ Březinova v Ostravě Zábřehu. Stal jsem se žákem čtvrté třídy pod vedením paní učitelky Evy Tiché. Její dcera Iva vedla děti ze třídy v oddíle Paprsek, kde jsem začal docházet a podílel se na činnosti. V roce 1980, v květnu, jsem na Javořických jeskyních složil pionýrský slib a dostal šátek. Tím oficiálně začal můj pionýrský život ve skupině M. Sýkory, kterou v té době vedla paní Matulíková. Byla to již dáma v letech a naše někdy bláznivé nápady na zpestření činnosti s úsměvem a něhou jí vlastní oddalovala na dobu příznivější. Ta nastala po příchodu nové mladé sportovně založené skupinové vedoucí Ladislavy Hrdové v roce 1986.
To už jsem prošel funkcemi místopředseda oddílu, člen skupinové rady a jako instruktor a zástupce vedoucího oddílu pomáhal práci skupinové radě. V roce 1987 jsem založil oddíl Delfín a složil zkoušky na vedoucího. O rok později mě kolektiv zvolil předsedou a konečně za přispění nejaktivnějších oddílových vedoucích jsme prosadili po mnoha letech letní skupinový tábor. Oddíly Šipka, Koťata, Delfín a Hurikán tvořily drtivou většinu táborového lidu i ve výboru.
Velkou podporu ve skupinové práci mě v té době byli:

Václav „Venca“ Sedlák; Milan „Fazol“ Stoško; Jitka „Knedl“ Cenková; Jarka „Niki“ Halfarová; Jitřenka Rozencajgová; Eva Dimitriu; Ivo Míček

Kolektiv v té době čítal 24 vedoucích oddílů, 20 instruktorů, a 4 ostatní pionýrské pracovníky. Skupina se skládala z 25 oddílů a celkový počet členů vyjadřovala číslice 588. Po sametové revoluci a likvidaci placených skupinových vedoucích mě kolektiv, po odchodu Vlaďky za jinou prací, zvolil do funkce „skupináře“. Nebyla to lehká doba, museli jsme opustit po 42 letech rodnou školu a našim hlavním stanem se na krátký čas stala klubovna oddílu Hurikán.
Po odchodu části dětských členů oddílu k Junáku a předání klubovny zakládajícímu vedoucímu nyní vedoucímu Junáckého střediska Jiřímu Gilarovi jsme získali podkrovní místnosti na dnešním Církevním gymnáziu Dolní a nakonec jsme se usídlili v klubovně na Velflíkově 8 v Jubilejní kolonii, v nebytových prostorách ve vlastnictví Obvodního úřadu městské části Ostrava – Jih. Zde započala další epocha naší historie. Po krutých letech, kdy na skupině přežívalo pouze 15 členů, nastalo znovuobnovení zašlé slávy. Stěžejní oddíl Delfín má nové konkurenty Atar a Aru.

Opět máme 7-členné vedení skupiny:

Radek Bura; Ing. Petr „Pete“ Odstrčil; Michal „Pinďa“ Ztratil; Ing. Daniel „Babka“ Šindler; Jan „Bobík“ Pustka; Pavlína „Rybíz“ Rybářová; Tomáš „Kozel“ Podola

18.1.1993 vydáváme první nulté číslo vlastního měsíčníku pod názvem “PLEXI“.

První tvůrci měsíčníku byli Pinďa, Chemlonka, Kozel a dvorní ilustrátor Tajfun. Od 2. ročníku v roce 1994 přibyl do redakce Bobik. V prosinci roku 1995 převzal štafetu šéfredaktora Antonín – Tom –Michalík. Celkem se nám podařilo vydat pět ucelených ročníků. V roce 1998 vyšly poslední 3 čísla šestého ročníku. Touto cestou patří opravdový dík všem kteří se zapojili do tvorby PLEXI.

Opravujeme srub a základnu v Nových Heřminovech, získanou v roce 1992.

Organizujeme a připravujeme spousty akcí ( Pionýrská stezka, volejbalové turnaje o Mražený míč, šachové turnaje, turnaj v piškvorkách, pochody, Beskydské a Jesenické vrcholy, lyžařské tábory, plesy a každoroční letní tábory (i ve dvou bězích).

Skupina má 130 aktivních členů a pomáhá i klub PTP (bývalí členové kamarádi „Přátelé Tomáše Podoly“).
Nelze vyjmenovat za toto období od roku 1990 až 2007 všechny nejlepší. Když jsem vzpomínal, napočítal jsem jich přes 40, kteří by si zde zasloužili být vepsáni. Kromě výše jmenovaných vzpomenu alespoň pro mně „7 statečných“:

Jana „Chemlonka“ Mondoková; Lumír „Tajfun“ Skříčka; Martin „“Burák“ Bura; Lucka „Segra“ Levisnká; Marek „Tykadlo“ Olszar; Daniela „Danča“ Janáková; Lenka „Hejkal“ Adamovská

Obrovské poděkování patří našemu sponzorovi a mecenáši Radku Burovi!!!!!!

Napsal T. Podola

Působení skupiny od roku 2003

Je to jako včera když jsem jela na svůj první výjezd se skupinou do Dolní Libochové. Tenkrát ze mě byla městská slečinka, která kadibudku viděla pouze na obrázku. Najednou jsem se objevila v místě, kde vodovod byl sprosté slovo, koupalo se v lavorech, elektřina byla kilometry daleko a signál se objevoval pouze za kopcem. Poznala jsem tam bezva partu, které vévodil Bobík jako hospodář, Kozel jako hlavní vedoucí, Sokol jako programák a ostatní se kterýma byla legrace. Tento 14tidenní zážitek mě motivoval v dalším setkávání se skupinou.

V době mého nástupu měla skupina sjednocené 2 oddíly v jeden. Tehdy bylo kolem 30ti aktivních členů nad 15let. Během následujících let se aktivita i členové redukovali. Skupina se tehdy zaměřovala dominantně na táborovou činnost v létě i zimě. Pouze pár z nás se setkávalo při brigádách na naší táborové základně. Tu stabilnější partičku lze vyjmenovat:

Jan „Bobík“ Pustka, Tomáš „Kozel“ Podola, Daniel „Arach“ Bura, Marek „Tykadlo“ Olszar, Jan „Hanz“ Kondrk, Lenka „Neny“ Drozdková, Lukáš „Delf“ Tvardek, Pavla „Pája“ Drozdková, Jana „Jája“ Adamovská, Martin „Sokol“ Soška, Zuzka „Facka“ Válková, Pavla „Šimi“ Šimíková a Pavla Chodurová

Já jsem se během pár let s pomocí svých vedoucích Delfa a Facičky propracovala z instruktora na oddílového vedoucího. Tehdy vedoucí byli na ženění nebo vdávání a z mé generace je neměl kdo nahradit. Tenkrát se obměnilo 90% táborové posádky a nastoupily nové nadějné tváře. Postupně se začínala rozrůstat nová soutěživá partička, která mi utkvěla v paměti:

Miroslava „Jahoda“ Blahutová, Zuzana „Boženka“ Němcová, Jakub Němec, Vojta Němec, Honza „Bebe“ Bebčák, Simona „Simir“ Jančíková, Tomáš Synek, Dávid „Slováčik“ Wester, Katka Szczyrbová, Adam Nemec, Jirka Kučera, Jirka a Janča Bártovi, Šárka „Šáryk“ Lidvínová a nás legendární barbie gang.

Tehdy vznikl stmelený kolektiv, začali jsme mezi sebou tvořit přátelskou soutěživost a obdobně jsme chtěli motivovat děti pro činnosti v přírodě. Během tohoto období vznikl velký zájem ze strany dětí a rodičů a tudíž se naše skupina rozrostla o spoustu nových tvářiček. Přibližně od roku 2011 mám dojem, že skupina stagnovala. Opět se vyměnila parta, za těch pár let vyrostli námi odchované děti, které měly zájem pokračovat ve skupinové tradici. Z těch tváří mohu jmenovat:

Žaneta Masopustová, Monika „Mexiko“ Cedivodová, bratři Kempní, Ctibor „Bobr“ Plášek, Tereza „Zebra“ Masopustová, Ilona „Mravenec“ Spratková, Eva Szczyrbová, Standa „Stanley“ Marák, Dominik Sroka, Viki „Cabadaj“ Podolová a mnoho dalších.

Od té doby jsme rozjeli naši aktivitu, mimo letní a zimní tábor pořádáme i jiné akce pro děti jako např. karneval. Dále se účastníme akcí pořádajících jinými skupinami, vydáváme se na různé výlety, snažíme se dětem jít blíže, a proto jsme rozjeli i internetové stránky, zpřístupnili jsme všechny fotky, navrhli si trička, renovovali základnu a spoustu jiného. Jsem ráda, že vidím snahu a doufám, že další roky pro tuto skupinu znamením rozkvětu a slibné budoucnosti.

Napsala M. Blahutová

Naše činnost je spolufinancována z příspěvků města Ostravy, Městského obvodu Ostrava-Jih, obce Palkovice a MŠMT.

 

 

 

 

 

Více info nalezneš na oficiálních stránkách pionýra ZDE!

Komentáře jsou vypnuty.